Vasaras Bībeles Skola “MISIJA ALĀ”

Priekules baptistu draudzes svētdienskola piedāvā iespēju bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem 2017. gadā no 26. līdz 28. jūlijam piedalīties aizraujošā un neaizmirstamā pasākumā – Vasaras Bībeles Skolā “MISIJA ALĀ”. Tā būs dienas nometne, svētki TRĪS dienu garumā Priekules baptistu draudzes teritorijā!Katru dienu no plkst.10.00 līdz 13.30 (PIEKTDIEN, 28.07. no plkst. 10.00 līdz 15.30) bērniem būs iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kurās viņi varēs uzzināt vairāk par Dievu un Viņa varenajiem darbiem, viens par otru un paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt. Katru dienu bērnus sagaida aizraujošas aktivitātes “atklājot dzīvību alā” : radoši darbi, aizraujošs sports, alas našķi, ceļojums alā un neaizmirstama mūzika un dziesmas.

VBS “MISIJA ALĀ” pēdējā dienā, 28. jūlijā, plkst. 14.00 vecāki kopā ar bērniem ir aicināti piedalīties Ģimeņu pēcpusdienā, kurā bērni sniegs priekšnesumus un varēs atklāt piedzīvojumus alā. Vecāki var ierasties jau no plkst.13.30.

VBS “MISIJA ALĀ” dalības maksa par visām dienām ir 7 eur. Tajā var piedalīties jebkurš, kurš ir aizpildījis dalībnieka anketu, līgumu, un atnesis medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta. Dalībnieka anketu un līgumu var nogādāt baptistus draudzes pasta kastītē, Zāļu ielā 12. Samaksu lūgums veikt līdz 26.jūlijam. Medicīnisko izziņu var atnest nometnes pirmajā dienā. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Ja kādā ģimenē, dalības maksa ir iemesls, lai bērni nepiedalītos, lūdzu, piezvaniet. Atradīsim iespēju!

“MISIJA ALĀ” svētku kalendārs ir šāds:

Trešdien, 26. jūlijā ierašanās 10:00 un noslēgums 13:30

Ceturtdien, 27. jūlijā ierašanās 10:00 un noslēgums 13:30

Piektdien, 28. augustā ierašanās 10:00 (Vecākus gaidīsim jau no 13.30 uz VBS noslēgumu – Ģimeņu pēcpusdienu, kas sāksies plkst. 14.00

Vairāk par nometni, kā arī par nometnes maksu un pieteikšanos skatīt zemāk pievienotajā lapā Informācija vecākiem par nometni.

 • Informācija vecākiem par nometni
 • Iekšējās kārtības noteikumi
 • Dalībnieka anketa
 • Līgums vecākiem vai aizbildņiem
 • Info no ģimenes ārsta

 • Papildus informācija pa tel. Zenta Svara 26801575 vai Liena Ašme 29120756.

  VBS atbalsta un līdzfinansē Priekules novada pašvaldība.

  Vairāk informācijas par 2016. g. nometni Vasaras Bībeles skola lasiet šeit.

  Vairāk informācijas par 2015. g. nometni Vasaras Bībeles skola lasiet šeit.

  Vairāk informācijas par 2014. g. nometni Vasaras Bībeles skola lasiet šeit.

  Vairāk informācijas par 2013. g. nometni Vasaras Bībeles skola lasiet šeit.

  Bildes ar 2012. gada nometnes Vasaras Bībeles skola notikumiem skatiet šeit.

  Bildes ar 2011. gada nometnes Vasaras Bībeles skola notikumiem skatiet šeit.

  Bildes ar 2010. gada nometnes Vasaras Bībeles skola notikumiem skatiet šiet.


  Comments are closed.

  Priekules baptistu draudze


  Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

  Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

  Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

  Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

  Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

  Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.