Author Archive

Pateicības dievkalpojums 2017

31.12.2017 notika Pateicības dievkalpojums, kurā pateicāmies Dievam par aizvadīto gadu un piedzīvotiem notikumiem. Draudzes cilvēki līdzdalīja savus piedzīvojumus, kuros aizvadītā gada laikā ir piedzīvojuši īpašu Dieva vadību un klātbūtni. Pateicības dievkalpojumā sveicām mūsu draudzes garīdznieku Mārci Zīvertu 40. jubilejā. Pēc dievkalpojuma palikām sadraudzībā pie galdiņiem mīlīgā un mājīgā atmosfērā, runājāmies, klausījāmies stāstos un baudījām Aigas pagatavotu kūku un citus gardumus, ko bijām sarūpējuši.

Bildes šeit.


Pateicības vakariņas tirdziņa kalpotājiem

Pēc aizvadītā labdarības tirdziņa 2018. gada 6. janvārī sekoja pateicības vakariņas katram labdarības tirdziņa kalpotājam, kad draudzes kalpotāji kopā ar Priekules vidusskolas audzēkņiem, Krotes skolas skolotājiem un citiem brīvprātīgajiem atzīmējām padarīta darba svētkus. Visi, kuri bija iesaistīti ikgadējā labdarības tirdziņā, sanācām kopā viesu namā “Lībieši” Purmsātu pusē, lai svinētu, draudzētos, plānotu nākošos soļus un priecātos par tik daudzām labām iespējām. Visi dalībnieki nebija kristieši, un tā bija laba iespēja skolas bērniem un citiem labas gribas cilvēkiem apliecināt Dieva mīlestību caur kopēju darbu mūsu Priekules novadā. Pateicības vakariņās ieturējām maltīti, spēlējām spēles, dalījāmies īsos stāstos par to, ko kopā piedzīvojām. Kopīgiem spēkiem izveidojām sarakstu, ko gribētu dāvināt novada vientuļajiem senioriem par labdarības tirdziņā ziedotiem līdzekļiem. Vēl bija gardas vakariņas, jauniešu izdomātas jautrības spēles, mūzika un stāsti no piedzīvojumiem Labdarības tirdziņā.

Mārcis Zīverts, Priekules baptistu draudzes mācītājs. Bildes šeit.


Padomes tikšanās pie Lienas

Draudzes padome sanācām kopā 2018. gada 8. janvārī, kad mūs ļoti viesmīlīgi uzņēma padomes locekle Liena. Vakaram iesākoties, kopīgi baudījām Ingas pagatavotos cepelīnus. Mūsu viesis bija Guntars Lašauri, kuru mēs vēlamies redzēt kā jauno draudzes garīdznieku. Pateicāmies Dievam par dotajām iespējām, izaicinājumiem un nākotnes sapņiem.

Bildes šeit.


Ziemassvētku laiks draudzē

Ziemassvētku vakara dievkalpojums notika 24.12.2017. Dievkalpojums bija ļoti labi apmeklēts un īpašs ar to, ka dziedāja koris un jaunieši – Marta, Vanesa, Sanita, Lilita, Filips ar ģitāru, Rebeka pie klavierēm, Mārcis, Amanda ar flautu. Šajā dievkalpojumā bija visvairāk nepazīstamu cilvēku, kā jebkad iepriekš ir piedzīvots.

Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums notika 25.12.2017. Šajā dievkalpojumā bija īpašs dziedošo ģimeņu uzvedums. Bija pārstāvētas 10 ģimenes, kas muzicēja, dziedāja un teica dzeju, spēlēja saksofonu, ģitāru, flautu, klavieres, vijoli un “šeikeri”. Īpašs paldies Dacei Saulītei par redzējumu un idejas īstenošanu, tie bija daudzi mēģinājumi un laika plānošanas, lai rezultāts būtu tīkams un baudāms.

Bildes šeit.


Labdarības kalpošana senioriem

Priekules Kultūras nams jau ceturto gadu novembra izskaņā, laikā pirms pirmās Adventes, uzņēma Ikgadējo labdarības tirdziņu, kura organizēšanu uzņēmusies Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules evaņģēliski luterisko draudzi un Vasarsvētku draudzi, un šogad arī Priekules vidusskolas aktīvākajiem skolotājiem un skolēniem.

LASĪT VAIRĀK


Draudzes māsa Z.Svara – Gada priekulniece

Mūsu draudzes māsa Zenta Svara 2018. gada 13. februārī Priekules pilsētas 90 gadu jubilejas svinībās saņēma titulu “Goda priekulnieks”. Zenta ikdienā strādā par Priekules bibliotēkas vadītāju un Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāju, kā arī vada kori draudzē. Pateicamies Dievam par viņas kalpošanu draudzē un pilsētā!


Mirkļi no 2017. gada remontdarbiem

Mirkļi no 2017.gada remontdarbiem.

Bildes šeit.


Pusaudžu meiteņu Ziemassvētki draudzē

2017. gada nogalē arī draudzes pusaudžu meitenes svinēja Ziemassvētkus. Pavisam savādākā gaisotnē ar vakariņām, interviju, pielūgsmi un spēlēm. Paldies jauniešu meitenēm par sagatavoto programmu un ieguldīto darbu!
Pavisam drīz arī gaidāmi jaunumi par pusaudžu meiteņu nodarbību atsākšanos!

Bildes šeit.


Ikgadējais labdarības tirdziņš 2017

Priekules Kultūras nams jau ceturto gadu novembra izskaņā, laikā pirms pirmās Adventes, uzņēma Ikgadējo labdarības tirdziņu, kura organizēšanu uzņēmusies Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules evanģēliski luterisko draudzi un Vasarsvētku draudzi, un šogad arī Priekules vidusskolas … LASĪT VAIRĀK


Vanesas liecība

… Esmu pieņemta. Esmu Dieva bērns…

Jau kopš mazotnes esmu zinājusi, ka ir Dievs. Man par Viņu stāstīja mamma – mums mājās bija visādas bildītes ar Jēzu, Svēto Mariju un citiem. Arī bija zilas krāsas Jaunā Derība, kuru es lasīju. Mani interesēja, kas tur rakstīts! Protams, ka es neko tajā laikā vēl nesapratu. Kā mazu meitenīti mani kristīja Priekules luterāņu draudzē. Es to neatceros, tikai zinu to, ka biju smagi slima tajā dienā. LASĪT VAIRĀK


Lielā spēle pusaudžiem un jauniešiem

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. (Fil.4:13) 2017. gada 28.oktobrī, neskatoties uz laikapstākļiem, kādi mūsu pilsētas jaunieši devās piedzīvojumā pa pilsētu, izspēlējot mūsu jauniešu sagatavotu spēli Team building & Ultimate scavanger hunt. Bija jāmeklē kontrolpunkti, pildot dažādus uzdevumus, un tas viss jānofilmē. Paldies aktīvistiem un visiem palīgiem par kopā pavadīto laiku! Bildes šeit.


MY RADIANT YOU, PIECI-O un Kintijas koncerts

2017. gada 28.oktobrī Priekules pilsētas kultūras namā svinējām skaistu koncertu kopā ar Jāni un Ilzi Driksnām (My Radiant You), Pieci-O un Kintiju. Sestdienas vakarā mūsu pilsētas kultūras namu pildīja vairāki desmiti jaunieši gan no Priekules, gan no tuvākas un tālākas apkārtnes. Koncerta gaisotne bija ģimeniska un sirsnīga. Ikviens, kurš atnāca, varēja saņemt mīlestību un sajust mieru caur dziesmām un vienkāršiem, patiesiem stāstiem. Pateicamies Dievam par iespēju uzņemt brīnišķīgus mūziķus un dāvāt koncertu pilsētai! Bildes šeit.


Jaunu draudžu dibinātāju forums Užavā

2017. gadā no 15.-17.septembrim Užavā notika jaunu draudžu dibinātāju forums. Mēs bijām ar Kalētu komandu. Bija mācības, liecības, dalīšanās pieredzē, lūgšanas un kalpošanas plānošana. Piedalījāmies: Mārcis Zīverts, Kristaps Brancis, Laura Ķere, Sabīne Ilaķe.
Apņēmāmies viena gada laikā: stiprināt savu kodolkomandu ar regulāru satikšanos, lasām kopā grāmatu “Dieva sapņi” un pēc tam pārrunājam izlasīto satikšanās reizēs, braucam pieredzes apmaiņā uz citām pilsētām, sadarbojamies ar Liepājas komandām. Viena gada laikā ar mērķi draudzējamies ar 1-2 nekristiešiem, lai iepazīstinātu ar Jēzu Kristu. Pavadīsim kopēju individuālu laiku. Un īpaši nozīmīgu turēsim personīgo laiku ar Dievu, kurā mēs sarunāsimies ar Viņu. Lūgsim un sagaidīsim atbildes no Dieva.

Kalētos notiek regulāri dievkalpojumi svētdienās plkst.15.00 pagastmājā, taču jāturpina veidot attiecības vietējiem kristiešiem ar vietējiem iedzīvotājiem.

Bildes šeit.


Draudzes 151.gadasvētku dievkalpojums

24.09.2017. dievkalpojumā nosvinējām draudzes 151.gadasvētkus. Kad 1866. gadā Priekulē tika dibināta baptistu draudze – iespējams neviens pat neiedomājās, ka pēc 150 un vēl vairāk gadiem draudze būs dzīva un Dieva Vārds tiks nests pilsētā.
Prieks, ka šajos svētkos ar mums kopā varēja būt Jelgavas baptistu draudzes koris un mūziķi!
Paldies viesiem un draudzes kalpotājiem par ieguldīto darbu – priecājamies kopā kalpot Dieva Valstības celšanai!

Bildes šeit.


Atsākas PUSAUDŽU NODARBĪBAS!

Ar mācību gadu atsākam tikšanās reizes. Mūsu nosaukums ir L U K S O F O R S.


PUIŠIEM
Pusaudžu puiši tiekas piektdienās plkst. 19:20 uz futbolu Priekules hallē, spēlējam arī citas spēles un pavadām laiku puišu sarunās.


Sīkāka info: 29764227 (Guntars)


Noslēdzies Priekules 4.Mūzikas festivāls

Ar dziesmām Dievam vairāki simti dziedātāju un mūziķu no mūsu draudzēm pulcējās Priekulē, lai trīs dienu garumā no 11.-13. augustam svinētu LBDS Muzikālās kalpošanas 4. Mūzikas festivālu (iepriekšējie notika 2007., 2009. un 2014. gadā). Svētkos piedalījās baptistu draudžu kori, ansambļi, jauniešu orķestris un Fusion koris, pielūgsmes grupas, solisti. Priekules Mūzikas festivāla ideja ir bijušā Priekules draudzes sludinātāja Pētera Tervita izauklēta, no kura Ēriks Ešenvalds savukārt ir pārņēmis stafetes kociņu. Ēriks ir dzimis Priekulē, kristīts Priekules baptistu draudzē, kur arī sācis komponista gaitas. Domājams, ka tieši Priekule un tās ļaudis, kā arī sirds ilgas pēc Dieva ir iededzinājušas dziļu un neizdzēšamu kodu Ērika radītajās dziesmās.

LASĪT VAIRĀK


Noslēgusies misijas nedēļa ar draugiem no ASV

Mirkļi no sagaidīšanas vakara
VAIRĀK


Vasaras Bībeles skola 2017 “Misija alā”

Jau astoto gadu Priekules baptistu draudze piedāvāja iespēju bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem piedalīties aizraujošā dienas nometnē Vasaras Bībeles skolā, kas šogad notika no 26.līdz 28. jūlijam ar nosaukumu “Misija alā”. Tajā piedalījās vairāk kā 50 bērnu. Tie bija svētki triju dienu garumā Priekules baptistu draudzes teritorijā un noslēgumā – dārza svētki kopā ar vecākiem.

Katru dienu bērniem bija iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kurās viņi varēja uzzināt vairāk par Dievu un Viņa varenajiem darbiem, viens par otru un paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt – bija aizraujošas aktivitātes, atklājot dzīvību alā: radoši darbi, aizraujošs sports, alas našķi, ceļojums alā un neaizmirstama mūzika un dziesmas.

Paldies kalpotāju komandai un paldies Dievam! Paldies Priekules novada pašvaldībai par projekta atbalstu!

Bildes skatiet šeit.


Pusaudžu dienas “Vienmēr virsotnē-4″

Jau ceturto gadu – ar mūsu draudzes jauniešu inicatīvu un Priekules pašvaldības atbalstu no 12. līdz 16.jūlijam Jūrmalciemā norisinājās pusaudžu piedzīvojumu dienas – “VIENMĒR VIRSOTNĒ – 4’’. Šogad kopā tika pulcināti vairāk kā 50 pusaudži no Priekules novada un apkārtnes.

LASĪT VAIRĀK


Vasaras Bībeles Skola “MISIJA ALĀ”

Priekules baptistu draudzes svētdienskola piedāvā iespēju bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem 2017. gadā no 26. līdz 28. jūlijam piedalīties aizraujošā un neaizmirstamā pasākumā – Vasaras Bībeles Skolā “MISIJA ALĀ”. Tā būs dienas nometne, svētki TRĪS dienu garumā Priekules baptistu draudzes teritorijā!Katru dienu no plkst.10.00 līdz 13.30 (PIEKTDIEN, 28.07. no plkst. 10.00 līdz 15.30) bērniem būs iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kurās viņi varēs uzzināt vairāk par Dievu un Viņa varenajiem darbiem, viens par otru un paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt. Katru dienu bērnus sagaida aizraujošas aktivitātes “atklājot dzīvību alā” : radoši darbi, aizraujošs sports, alas našķi, ceļojums alā un neaizmirstama mūzika un dziesmas.

VBS “MISIJA ALĀ” pēdējā dienā, 28. jūlijā, plkst. 14.00 vecāki kopā ar bērniem ir aicināti piedalīties Ģimeņu pēcpusdienā, kurā bērni sniegs priekšnesumus un varēs atklāt piedzīvojumus alā. Vecāki var ierasties jau no plkst.13.30.

LASĪT VAIRĀK


Misijas dienas ar draugiem no Teksasas

Bildēs skatiet mirkļus no misijas dienām ar draugiem no Teksasas, kas kalpoja Kalētos – šeit.


Piektā Sporta diena Ventspilī

Ventspilī 11. martā norisinājās pusaudžu sporta diena 2017, jau piektā pēc kārtas.

Grūti noticēt, ka kaut kāda maza un nejauša ideja ir izaugusi par kaut ko tik lielu!

Jau piekto gadu cēlāmies, braucām, kārtojām, sagaidījām, reģistrējām, atklājām, tiesājām, līdzi jutām, pieskatījām, kaut kur pa vidu ēdām pīrādziņus, ābolus un burkānus, peldējāmies un pats galvenais – piedzīvojām vēl vienu vērtīgu dienu!

Paldies bērniem, kuri izturēja līdz galam par spīti lielajam nogurumam un spēlēja visas spēles līdz galam!
Paldies atbalstītājiem! Paldies visiem, visiem, visiem un tiekamies nākošajā gadā!

Draugi, piepildiet savas trakās idejas, jo tā sajūta, kad Tu redzi tos daudzos bērnus, kuri sporto un gūst prieku, ir superlaba!

“Ja tu vari to izsapņot – tu vari to izdarīt!” Volts Disnejs.

Anna Tervite

Vairāk bilžu skatiet šeit.


BPI Ziemas Drafts Kurzemē

No 10.-12. februārim norisinājās kārtējā nometne džekiem BPI ZIEMAS DRAFTS Mobilizācija ar moto: Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!

Ziemas drafts Užavā “Ganībās” tiešām pārbaudīja puišu izturību, vīrišķību, komandas darbu, nepadošanos. Bija auksts, vējš, tika veltas riepas, vilkta virve utt. Arī Bībeles studijas, liecības un dziesmas, arī sirds revīzija. Vairākkārt tika pārbīdītas puišu izturības robežas. Piedalījās mūsu puiši: Kristiāns Zīverts, Ģirts Ķeris, Dāvids Ķeris, Daniēls Šneiders un Ģirts Mārcis Mehaņikovs. Tie bija fiziski un garīgi pārbaudījumi džekiem, piedzīvojums, ko atcerēties!

Bildes skatiet šeit.


Elvisas kristības 29.01.2017.

Priecājamies kopā ar eņģeļiem par jauno māsu Elvisu, kas apliecināja savu ticību kristībās!

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Diena mežā

18.februārī draudzes vīri un atbalstītāji devās mežā, kopā 13 vīri. Tie bija tiešām labi motivēti vīri, kas salīdzinoši aukstā dienā bija gatavi iet mežā, pārvarēt sevi gan fiziski, gan garīgi, lai sagādātu malku nākamajai kurināšanas sezonai draudzes vajadzībām dievnama apkurināšanai. Vīriem līdzi bija 3 traktori, 5 zāģi, kā arī garšīgas pusdienas, un tā visa rezultātā – varen labi padarīts darbs, sārti vaigi un smaids sejā.

Bildes skatiet šeit.


Pateicības vakars tirdziņa kalpotājiem

14.janvāra pievakarē ikgadējā labdarības tirdziņa organizatori un palīgi pulcējās kopīgās Pateicības vakariņās Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

Ikviens tirdziņa organizatoriskajā daļā iesaistītais tika aicināts uz kopīgu vakaru, lai viņam teiktu paldies un kopīgi atskatītos uz piedzīvoto ne tikai tirdziņā, bet arī vēlāk, piepildot tirdziņa mērķi, izdalot svētku veltes novada vientuļajiem senioriem.
Ikgadējā labdarības tirdziņā piedalījās teju 70 kalpotāju un ziedotāju, prieks, ka ik gadu tirdziņa aktivitātes pulcē arvien jaunus brīvprātīgos. Vēlamies vēlreiz pateikties ikvienam, kas ir gatavs ziedot savu laiku un līdzekļus, lai darbotos labdarības tirdziņā un tā radošajās darbnīcās.

Bildes no pateicības vakara skatiet šeit.


Ziemassvētku vakars

24.decembrī baznīcā svinējām Ziemassvētku vakaru. Dievkalpojumā izskanēja kora dziesmas, ģitāras skaņas klavieru pavadījumā, zvanu skaņas bērnu izpildījumā, kā arī Ziemassvētku stāsts. Bildes skatiet šeit.


Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Decembrī Priekulē iesākās Ziemassvētku sezona, ko Priekules kultūras namā ieskandināja Aizputes baptistu draudzes koris ar mūziķiem, dāvinot svētku sajūtu klausītājiem.

Bildes šeit.


Pasākums Kalētos kopā ar audžuģimenēm
15. janvārī Priekules baptistu draudzes misijas vietā Kalētos pēc dievkalpojuma satikāmies ar audžuģimenēm un bērniem, piedalījās arī citi vietējie iedzīvotāji un draugi no Priekules, kā arī jautrie un draudzīgie klauni. Dalījām dāvanas, ko Kalētu audžuģimenēm bija sarūpējuši draugi no Metro kristiešu draudzes Mančestrā.

Bildes no Kalētu pasākuma, lūdzu, skatieties šeit.

Bildes no dievkalpojuma kopā ar Polu, lūdzu, skatieties šeit.


57 dāvanu stāsts

Pavisam nesen, 2016. gada 26. novembrī, Priekules kultūras namā norisinājās ikgadējais Labdarības tirdziņš, kura mērķis šogad bija – iepriecināt un atbalstīt Priekules novada vientuļos seniorus. Tirdziņa noslēgumā kopā saskaitījām saziedotus 1011,13 EUR. Pēc neilga laika kāda ģimene no Priekules pieteicās konkrētajam mērķim ziedot vēl 500 EUR. Sadarbībā ar Priekules novada sociālo dienestu noskaidrojām kopā 57 seniorus, kurus apmeklēt un iepriecināt. Sastādījām sarakstu ar pārtikas precēm un saimniecībā noderīgām lietām kā, piemēram, rīsi, griķi, milti, cukurs, auzu pārslas, makaroni, eļļa, zivju konservi, tēja, kafija, cepumi, piparkūkas, arī saimniecības preces – veļas pulveris, trauku mazgājamais līdzeklis, šķidrās ziepes. Zinot to, ka mums … LASĪT VAIRĀK


BPI Pateicības vakariņas


Ziemassvētku dievkalpojums bērniem

25.decembrī baznīcā svinējām Ziemassvētku dievkalpojumu bērniem. Dievkalpojumā izskanēja bērnu dziesmas, bērnu mūzikas spēles, stāsti. Bija arī veselu gadu gaidīts pārsteigums – vecītis ar dāvanām. Bildes skatiet šeit.


Labdarības tirdziņš 201626.11.2016. Priekules kultūras namā notika ikgadējais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku.

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, kafejnīcā un citur! Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus! Paldies tiem, kas aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem! LASĪT VAIRĀK


Bāreņu svētdiena Kalētos

6.novembrī Priekules baptistu draudzes misijas vietā Kalētos atzīmējām Bāreņu svētdienu, kad Kalētu pagastmājā dievkalpojumā satikāmies ar audžuģimenēm un bērniem. Dievkalpojumu kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara. Bāriņtiesas vadītāja Mārīte Sergejeva bija sarūpējusi cienastu un vēl citus pārsteigumus. Tikāmies ar 11 audžuģimenēm, kurās kopā ir 26 bērni. Piedalījās arī citi vietējie iedzīvotāji un draugi no Priekules.

Vislabākais bija satikt šīs drosmīgās ģimenes, kuras pieņem bērnus no citām ģimenēm un rūpējas par viņiem. Mēs dziedājām, lūdzām un pateicāmies Dievam par visu! LASĪT VAIRĀK


Piedalījāmies GLS vadītāju konferencē

11. un 12. novembrī arī mēs divas intensīvas dienas varējām mācīties no patiesi viediem un veiksmīgiem pašmāju un ārzemju ļaudīm, kas savā pieredzē dalījās GLS Vadītāju konferencē (Global Leadership Summit) Rīgā. Kopā mācījāmies, klausījāmies, ieguvām vērtīgas zināšanas un praktiski pielietojamus padomus. Draudzē ir notikušas vairākas tikšanās, lai izvērtētu esošo kalpošanu un uzlabotu turpmāko vadīšanu. Tā bija laba iespēja mācīties no citu līderu kalpošanas un vadīšanas pieredzēm. Konference pulcēja ļoti daudzus vadītājus, draudzes kalpotājus, studentus, biznesa cilvēkus, citus interesentus.

Foto: Nauris Brūniņš u.c.


Bāreņu svētdienas dievkalpojums

6.novembrī draudzē atzīmējām Bāreņu svētdienu. Dievkalpojumā viesojās mūziķe un vairāku dziesmu autore Marika Gavrona no Rojupes, Prieka Vēsts draudzes. Marika dalījās liecībā, kā viņa piedzīvo Dievu un saņem jaunus dziesmu tekstus un melodijas no Dieva. Vēl dievkalpojumā viesojās mūsu puiši, kuri ir kalpojuši Priekulē un tagad kalpo Rīgā un Rojā, – Valters Siksna un Kārlis Kleinhofs Prūsis. Vēl dievkalpojumu ar savām dziesmām brīnišķīgi kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara.

Dievkalpojuma tēmā bija saprotams, ka cilvēks tā īsti sāk dzīvot tikai tad, kad sāk dot no sevis: laiku, enerģiju, talantus, radošās spējas, resursus, uzticību un pateicību. Dievs rūpējās par atraitnēm un bāreņiem, lietojot cilvēkus, kuri ir nolēmuši savu dzīvi ieguldīt citos cilvēkos.

Dievkalpojuma izskaņā bija iespēja izdarīt no jauna savā dzīvē izvēli par labu Dievam. Katrs varēja izvērtēt, kur viņš ir attiecībās ar Dievu un ka varbūt ir pienākusi diena dzīvē, kad dzīvot paklausībā uz Dievu. Un noteikti tāda cilvēka dzīvē un sirdī vieta ir bārenim, kurš ir bez vecākiem, – tas viens no 1800 bērniem, kuri atrodas Latvijas iestādēs bāreņiem.

Mūsu puiši aizlūdza par draudzi, par bāreņiem Latvijā, par vadītājiem un Kalētiem, kur pēcpusdienā mēs devāmies iepriecināt 11 audžuģimenes, kurās kopā ir 26 bērni.

Bildes no dievkalpojuma, lūdzu, skatieties šeit.


Meiteņu vakaru ‘Luksofors’ sezonas iesākums

8. oktobrī atsākās pusaudžu meiteņu pēcpusdienas. Šogad Priekules un Kalētu meitenes apvienojās kā viena liela pusaudžu grupa! Uz atklāšanu ciemos tika aicinātas nu jau meitenēm tuvas un pavisam mīļas meitenes – Aizputes baptistu draudzes meiteņu grupa! Meitenes pavadīja kopā brīnišķīgu pēcpusdienu, klausoties kādu vadītāju liecībās, iepazīstoties, dejojot, spēlējot spēles, dziedot un vienkārši esot kopā sadraudzībā! Mēs ceram turpināt iesākto draudzību!

Pusaudžu meiteņu pēcpusdienas Priekules baptistu draudzē katru sestdienu plkst.15:00! Sīkāka informācija: Marta Roga 20262423. Tiekamies sestdienās!

Bildes no jaunās sezonas iesākuma vakara šeit.


Draudzes 150-tie gadasvētki

18. septembris šogad mūsu, Priekules baptistu, draudzei bija ļoti īpaša un ilgi gaidīta diena! Jau no šī gada sākuma mēs sākām gatavoties mūsu draudzes 150. gadasvētkiem. Aizņemti ar ierastajiem darbiem nemaz nepamanījām kā pienāca septembris, un līdz ar septembri – draudzes gadasvētki. Stāsts nav par ēku, bet cilvēkiem – cilvēkiem, kuru sirdis deg par Kristu un kuri grib nest Viņa vārdu tālāk pilsētā! Vēsajā svētdienas rītā vairāk kā 150 cilvēki mēroja kādu ceļa posmu, lai šajā dienā būtu kopā ar mums, lai svinētu un pateiktos! Dievs mūsu draudzi šajos gados ir bagātīgi svētījis! Sagaidot viesus un vērojot visu vēl pirms dievkalpojuma, visa draudzes apkārtne jau tika pildīta ar neaprakstāmu prieku! Redzēt to, kā cilvēki priecājas par atkalredzēšanos, dzirdēt atmiņu stāstus, redzēt daudz prieka un pateicības asaras….LASĪT VAIRĀK


Intervijas draudzes 150 gadus sagaidot

Sagaidot mūsu draudzes 150-tos gadasvētkus, draudzes jaunieši uzņēmās svētīgu darbu – aptaujāt kādus draudzes seniorus, lai kavētos atmiņu stāstos un līdzdalītu savus vēlējumus draudzei. LASĪT VAIRĀK


Nometne Pelčos “Cerību planēta”

Kristīgā nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām norisinājās š.g. 27. jūnija līdz 3. jūlijam Pelčos, Kuldīgas novadā, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā. Šoreiz ar nosaukumu “7 dienās apkārt zemeslodei”. Zenta Svara no mūsu draudzes vadīja nodarbības gan bērniem, gan viņu māmiņām, šis laiks viņai pagāja kā bez elpas. Šajā gadā nometnē piedalās arī Priekules novada īpašais bērns – Ieviņa ar savu omīti. Viņu atbalstam tika lietota Ziemsvētku tirdziņā iegūtā naudiņa.

Šī gada lielais pārsteigums bija ….LASĪT VAIRĀK


Valters un Kārlis dodas kalpošanas misijā

28. augusta svētdiena Priekules draudzei bija īpaša. Visbiežāk mēs priecājamies, kad kaut ko saņemam. Prieku sagādā dāvanas, pārsteigumi, cilvēki, kuri ierodas ciemos. Taču vēl var priecāties tad, kad kaut ko vērtīgu var dot citiem.

Kārlis Kleinhofs-Prūsis Priekules baptistu draudzē pavadīja vienu gadu. Tas bija kā kalpošanas prakses laiks. Tagad Kārlis dodas tālāk uz Roju, kur kopā ar komandu veidos jaunu draudzi.
Valters Siksna ir mūsu jaunietis, kurš izaudzis tepat Priekulē. Taču tagad arī viņš dodas kalpošanas praksē uz Rīgu, kur kalpos Rīgas Semināra baptistu draudzē un iesaistīsies jaunu draudžu dibināšanā.

Puiši saņēma simboliskas dāvanas ….LASĪT VAIRĀK


Kalpot un uzņemties atbildību

Septembris tuvojas kā jauna mācību gada mēnesis visiem, kas mācās kādā skolā. Ģimenēs, kurās bērni apmeklēs mācību izglītības iestādes, arī vecāki piedzīvo jaunu mācību gada cēlienu. Parasti septembrī ..VAIRĀK


Pusaudžu draudzības dienas 2016 Jūrmalciemā

No 25.līdz 29.jūlijam Jūrmalciemā, projekta „Paplašini robežas” ietvaros atkal rosījās pusaudži. Šīs draudzības dienas ar devīzi “Vienmēr virsotnē” tika Dievam izlūgtas un vērtīgi piepildītas ar pašu pusaudžu idejām, draudzībām un saulainu laiku. Dienas paskrēja ātri, aizvadīts neaizmirstams laiks kopā. Kā saka viņi paši: ”Pusaudži rullē! Vienmēr virsotnē!” Paldies visiem palīgiem par ieguldīto mīlestību.

Bildes šeit.


Pateicības un atpūtas vakars

31. jūlijā svētdienas pēcpusdienā devāmies uz Kalētiem, lai būtu kopā dievkalpojumā ar vietējiem kalētniekiem. Pēc tam devāmies uz Purmsātu viesu namu “Lībieši”, kur kopā pavadījām brīnišķīgu laiku. Mēs ēdām, klausījāmies mūziku un dažādus stāstus no tā, kā mēs piedzīvojām Dievu un labus iespaidus no misijas darba kopā ar ASV floridiešiem, kalpojot bērniem, jauniešiem, un sociālajā darba Priekules pilsētā. Tāpat pārrunājām kādus iespaidus par kalpošanu Kalētos kopā ar Mančestras kristiešu centra draudzi “Metro”. Vēl kopā dejojām jauniešu sagatavotās dejas kustības, spēlējām komandas spēles, gājām saunā un peldējāmies.
Paldies draudzes kalpotājiem un viņu ģimenēm, tāpat draugiem, kuri piedalījās brīvprātīgi un darīja visu, lai labais darbs cilvēku labā varētu notikt.

Bildes no pateicības un atpūtas vakara šeit.


Laivu ekspedīcija Tēvi un Dēli 2016

No 22.-24.jūlijam Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību jau piekto gadu organizēja “Tēvu un dēlu” ekspedīciju, lai pavadītu kopā kvalitatīvu laiku – ar to domāts, ka tētis velta visu savu uzmanību savam dēlam ne tikai dažas minūtes dienā, bet visu ceļojuma laiku. Jūlija nedēļas nogale bija ilgi gaidītais vīru laiks. Šoreiz – laivu ekspedīcija pa Tebras un Sakas upi.

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Kora 137. gadasvētki

Mūsu draudzes kora 137.gadasvētkus nosvinējām 19.jūnijā kopā ar dziedošo Stengrēvicu ģimeni – Helviju, Laini un Agnesi. Stengrēvicu ģimeni iepazinām un uzrunājām pēc viņu uzstāšanās šā gada LBDS kongresā, un viņi laipni atsaucās mūsu uzaicinājumam kuplināt draudzes kora gadasvētkus. Ciemos bija ieradušies arī sveicēji – no Paplakas draudzes u.c.


Kristības 17.07.2016.Kristības 17.07.2016.
Sveicam kristību dienā māti un meitu – Sarmīti un Evitu Šenfeldes!

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Misijas nedēļa ar draugiem no Mančestras


Draudzības dienas KalētoshiddenlettershereGrila vakars KalētosDraudzības dienu noslēgums


Misijas nedēļa ar draugiem no Floridas, ASV


Vasaras Bībeles skolahiddenlettershiddenJauniešu sporta pēcpusdienu bildes

Sadraudzības vakara bildes.hiddenlettersDievkalpojuma bildes

Vēl kādi mirkļi no misijas nedēļas


Vasaras Bībeles skola 2016 “Brīnumi”

Jau septīto gadu Priekules baptistu draudze piedāvāja iespēju bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem piedalīties aizraujošā dienas nometnē Vasaras Bībeles skolā, kas šogad notika no 21.līdz 24. jūnijam ar nosaukumu “BRĪNUMI”. Tajā piedalījās 62 bērni, kuri dalījās piecās grupās.

Tie bija svētki četru dienu garumā Priekules baptistu draudzes teritorijā un noslēgumā – dārza svētki kopā ar vecākiem. Šogad daļu nodarbību vadīja draugi no Floridas ASV angļu valodā, ļaujot mums baudīt tik ļoti pārdomātas un interesantas aktivitātes. Katram nodarbību vadītājam bija tulks, bet bija prieks redzēt un dzirdēt kā bērni pielietoja savas angļu valodas zināšanas, reizē mācot draugiem latviešu valodas vārdus. Katru dienu mūs pārsteidza Brīnumainie rokdarbi, sports, ceļojums Bībelē, dziedošās lelles, priecīga mūzika, dziesmas un, protams, našķi. Brīžiem sarunas abās valodās: gan latviešu, gan angļu! Bērni varēja uzzināt vairāk par Dievu un Viņa Brīnumu darbiem, viens par otru, paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt.

Paldies draugiem no Floridas Makgregora baptistu draudzes, mūsu Priekules baptistu draudzes komandai un Priekules novada pašvaldībai par projekta atbalstu, paldies vecākiem par savu bērnu uzticēšanu draudzes komandai un paldies Dievam! Paldies Priekules novada pašvaldībai, kas atbalstīja šīs aktivitātes!

Bildes skatiet šeit.