Author Archive

Ziemassvētku dievkalpojums bērniem

25.decembrī baznīcā svinējām Ziemassvētku dievkalpojumu bērniem. Dievkalpojumā izskanēja bērnu dziesmas, bērnu mūzikas spēles, stāsti. Bija arī veselu gadu gaidīts pārsteigums – vecītis ar dāvanām. Bildes skatiet šeit.


Labdarības tirdziņš 201626.11.2016. Priekules kultūras namā notika ikgadējais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku.

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, kafejnīcā un citur! Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus! Paldies tiem, kas aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem! LASĪT VAIRĀK


Bāreņu svētdiena Kalētos

6.novembrī Priekules baptistu draudzes misijas vietā Kalētos atzīmējām Bāreņu svētdienu, kad Kalētu pagastmājā dievkalpojumā satikāmies ar audžuģimenēm un bērniem. Dievkalpojumu kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara. Bāriņtiesas vadītāja Mārīte Sergejeva bija sarūpējusi cienastu un vēl citus pārsteigumus. Tikāmies ar 11 audžuģimenēm, kurās kopā ir 26 bērni. Piedalījās arī citi vietējie iedzīvotāji un draugi no Priekules.

Vislabākais bija satikt šīs drosmīgās ģimenes, kuras pieņem bērnus no citām ģimenēm un rūpējas par viņiem. Mēs dziedājām, lūdzām un pateicāmies Dievam par visu! LASĪT VAIRĀK


Piedalījāmies GLS vadītāju konferencē

11. un 12. novembrī arī mēs divas intensīvas dienas varējām mācīties no patiesi viediem un veiksmīgiem pašmāju un ārzemju ļaudīm, kas savā pieredzē dalījās GLS Vadītāju konferencē (Global Leadership Summit) Rīgā. Kopā mācījāmies, klausījāmies, ieguvām vērtīgas zināšanas un praktiski pielietojamus padomus. Draudzē ir notikušas vairākas tikšanās, lai izvērtētu esošo kalpošanu un uzlabotu turpmāko vadīšanu. Tā bija laba iespēja mācīties no citu līderu kalpošanas un vadīšanas pieredzēm. Konference pulcēja ļoti daudzus vadītājus, draudzes kalpotājus, studentus, biznesa cilvēkus, citus interesentus.

Foto: Nauris Brūniņš u.c.


Bāreņu svētdienas dievkalpojums

6.novembrī draudzē atzīmējām Bāreņu svētdienu. Dievkalpojumā viesojās mūziķe un vairāku dziesmu autore Marika Gavrona no Rojupes, Prieka Vēsts draudzes. Marika dalījās liecībā, kā viņa piedzīvo Dievu un saņem jaunus dziesmu tekstus un melodijas no Dieva. Vēl dievkalpojumā viesojās mūsu puiši, kuri ir kalpojuši Priekulē un tagad kalpo Rīgā un Rojā, – Valters Siksna un Kārlis Kleinhofs Prūsis. Vēl dievkalpojumu ar savām dziesmām brīnišķīgi kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara.

Dievkalpojuma tēmā bija saprotams, ka cilvēks tā īsti sāk dzīvot tikai tad, kad sāk dot no sevis: laiku, enerģiju, talantus, radošās spējas, resursus, uzticību un pateicību. Dievs rūpējās par atraitnēm un bāreņiem, lietojot cilvēkus, kuri ir nolēmuši savu dzīvi ieguldīt citos cilvēkos.

Dievkalpojuma izskaņā bija iespēja izdarīt no jauna savā dzīvē izvēli par labu Dievam. Katrs varēja izvērtēt, kur viņš ir attiecībās ar Dievu un ka varbūt ir pienākusi diena dzīvē, kad dzīvot paklausībā uz Dievu. Un noteikti tāda cilvēka dzīvē un sirdī vieta ir bārenim, kurš ir bez vecākiem, – tas viens no 1800 bērniem, kuri atrodas Latvijas iestādēs bāreņiem.

Mūsu puiši aizlūdza par draudzi, par bāreņiem Latvijā, par vadītājiem un Kalētiem, kur pēcpusdienā mēs devāmies iepriecināt 11 audžuģimenes, kurās kopā ir 26 bērni.

Bildes no dievkalpojuma, lūdzu, skatieties šeit.


Meiteņu vakaru ‘Luksofors’ sezonas iesākums

8. oktobrī atsākās pusaudžu meiteņu pēcpusdienas. Šogad Priekules un Kalētu meitenes apvienojās kā viena liela pusaudžu grupa! Uz atklāšanu ciemos tika aicinātas nu jau meitenēm tuvas un pavisam mīļas meitenes – Aizputes baptistu draudzes meiteņu grupa! Meitenes pavadīja kopā brīnišķīgu pēcpusdienu, klausoties kādu vadītāju liecībās, iepazīstoties, dejojot, spēlējot spēles, dziedot un vienkārši esot kopā sadraudzībā! Mēs ceram turpināt iesākto draudzību!

Pusaudžu meiteņu pēcpusdienas Priekules baptistu draudzē katru sestdienu plkst.15:00! Sīkāka informācija: Marta Roga 20262423. Tiekamies sestdienās!

Bildes no jaunās sezonas iesākuma vakara šeit.


Draudzes 150-tie gadasvētki

18. septembris šogad mūsu, Priekules baptistu, draudzei bija ļoti īpaša un ilgi gaidīta diena! Jau no šī gada sākuma mēs sākām gatavoties mūsu draudzes 150. gadasvētkiem. Aizņemti ar ierastajiem darbiem nemaz nepamanījām kā pienāca septembris, un līdz ar septembri – draudzes gadasvētki. Stāsts nav par ēku, bet cilvēkiem – cilvēkiem, kuru sirdis deg par Kristu un kuri grib nest Viņa vārdu tālāk pilsētā! Vēsajā svētdienas rītā vairāk kā 150 cilvēki mēroja kādu ceļa posmu, lai šajā dienā būtu kopā ar mums, lai svinētu un pateiktos! Dievs mūsu draudzi šajos gados ir bagātīgi svētījis! Sagaidot viesus un vērojot visu vēl pirms dievkalpojuma, visa draudzes apkārtne jau tika pildīta ar neaprakstāmu prieku! Redzēt to, kā cilvēki priecājas par atkalredzēšanos, dzirdēt atmiņu stāstus, redzēt daudz prieka un pateicības asaras….LASĪT VAIRĀK


Intervijas draudzes 150 gadus sagaidot

Sagaidot mūsu draudzes 150-tos gadasvētkus, draudzes jaunieši uzņēmās svētīgu darbu – aptaujāt kādus draudzes seniorus, lai kavētos atmiņu stāstos un līdzdalītu savus vēlējumus draudzei. LASĪT VAIRĀK


Nometne Pelčos “Cerību planēta”

Kristīgā nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām norisinājās š.g. 27. jūnija līdz 3. jūlijam Pelčos, Kuldīgas novadā, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā. Šoreiz ar nosaukumu “7 dienās apkārt zemeslodei”. Zenta Svara no mūsu draudzes vadīja nodarbības gan bērniem, gan viņu māmiņām, šis laiks viņai pagāja kā bez elpas. Šajā gadā nometnē piedalās arī Priekules novada īpašais bērns – Ieviņa ar savu omīti. Viņu atbalstam tika lietota Ziemsvētku tirdziņā iegūtā naudiņa.

Šī gada lielais pārsteigums bija ….LASĪT VAIRĀK


Valters un Kārlis dodas kalpošanas misijā

28. augusta svētdiena Priekules draudzei bija īpaša. Visbiežāk mēs priecājamies, kad kaut ko saņemam. Prieku sagādā dāvanas, pārsteigumi, cilvēki, kuri ierodas ciemos. Taču vēl var priecāties tad, kad kaut ko vērtīgu var dot citiem.

Kārlis Kleinhofs-Prūsis Priekules baptistu draudzē pavadīja vienu gadu. Tas bija kā kalpošanas prakses laiks. Tagad Kārlis dodas tālāk uz Roju, kur kopā ar komandu veidos jaunu draudzi.
Valters Siksna ir mūsu jaunietis, kurš izaudzis tepat Priekulē. Taču tagad arī viņš dodas kalpošanas praksē uz Rīgu, kur kalpos Rīgas Semināra baptistu draudzē un iesaistīsies jaunu draudžu dibināšanā.

Puiši saņēma simboliskas dāvanas ….LASĪT VAIRĀK


Kalpot un uzņemties atbildību

Septembris tuvojas kā jauna mācību gada mēnesis visiem, kas mācās kādā skolā. Ģimenēs, kurās bērni apmeklēs mācību izglītības iestādes, arī vecāki piedzīvo jaunu mācību gada cēlienu. Parasti septembrī ..VAIRĀK


Pusaudžu draudzības dienas 2016 Jūrmalciemā

No 25.līdz 29.jūlijam Jūrmalciemā, projekta „Paplašini robežas” ietvaros atkal rosījās pusaudži. Šīs draudzības dienas ar devīzi “Vienmēr virsotnē” tika Dievam izlūgtas un vērtīgi piepildītas ar pašu pusaudžu idejām, draudzībām un saulainu laiku. Dienas paskrēja ātri, aizvadīts neaizmirstams laiks kopā. Kā saka viņi paši: ”Pusaudži rullē! Vienmēr virsotnē!” Paldies visiem palīgiem par ieguldīto mīlestību.

Bildes šeit.


Pateicības un atpūtas vakars

31. jūlijā svētdienas pēcpusdienā devāmies uz Kalētiem, lai būtu kopā dievkalpojumā ar vietējiem kalētniekiem. Pēc tam devāmies uz Purmsātu viesu namu “Lībieši”, kur kopā pavadījām brīnišķīgu laiku. Mēs ēdām, klausījāmies mūziku un dažādus stāstus no tā, kā mēs piedzīvojām Dievu un labus iespaidus no misijas darba kopā ar ASV floridiešiem, kalpojot bērniem, jauniešiem, un sociālajā darba Priekules pilsētā. Tāpat pārrunājām kādus iespaidus par kalpošanu Kalētos kopā ar Mančestras kristiešu centra draudzi “Metro”. Vēl kopā dejojām jauniešu sagatavotās dejas kustības, spēlējām komandas spēles, gājām saunā un peldējāmies.
Paldies draudzes kalpotājiem un viņu ģimenēm, tāpat draugiem, kuri piedalījās brīvprātīgi un darīja visu, lai labais darbs cilvēku labā varētu notikt.

Bildes no pateicības un atpūtas vakara šeit.


Laivu ekspedīcija Tēvi un Dēli 2016

No 22.-24.jūlijam Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību jau piekto gadu organizēja “Tēvu un dēlu” ekspedīciju, lai pavadītu kopā kvalitatīvu laiku – ar to domāts, ka tētis velta visu savu uzmanību savam dēlam ne tikai dažas minūtes dienā, bet visu ceļojuma laiku. Jūlija nedēļas nogale bija ilgi gaidītais vīru laiks. Šoreiz – laivu ekspedīcija pa Tebras un Sakas upi.

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Kora 137. gadasvētki

Mūsu draudzes kora 137.gadasvētkus nosvinējām 19.jūnijā kopā ar dziedošo Stengrēvicu ģimeni – Helviju, Laini un Agnesi. Stengrēvicu ģimeni iepazinām un uzrunājām pēc viņu uzstāšanās šā gada LBDS kongresā, un viņi laipni atsaucās mūsu uzaicinājumam kuplināt draudzes kora gadasvētkus. Ciemos bija ieradušies arī sveicēji – no Paplakas draudzes u.c.


Kristības 17.07.2016.Kristības 17.07.2016.
Sveicam kristību dienā māti un meitu – Sarmīti un Evitu Šenfeldes!

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Misijas nedēļa ar draugiem no Mančestras


Draudzības dienas KalētoshiddenlettershereGrila vakars KalētosDraudzības dienu noslēgums


Misijas nedēļa ar draugiem no Floridas, ASV


Vasaras Bībeles skolahiddenlettershiddenJauniešu sporta pēcpusdienu bildes

Sadraudzības vakara bildes.hiddenlettersDievkalpojuma bildes

Vēl kādi mirkļi no misijas nedēļas


Vasaras Bībeles skola 2016 “Brīnumi”

Jau septīto gadu Priekules baptistu draudze piedāvāja iespēju bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem piedalīties aizraujošā dienas nometnē Vasaras Bībeles skolā, kas šogad notika no 21.līdz 24. jūnijam ar nosaukumu “BRĪNUMI”. Tajā piedalījās 62 bērni, kuri dalījās piecās grupās.

Tie bija svētki četru dienu garumā Priekules baptistu draudzes teritorijā un noslēgumā – dārza svētki kopā ar vecākiem. Šogad daļu nodarbību vadīja draugi no Floridas ASV angļu valodā, ļaujot mums baudīt tik ļoti pārdomātas un interesantas aktivitātes. Katram nodarbību vadītājam bija tulks, bet bija prieks redzēt un dzirdēt kā bērni pielietoja savas angļu valodas zināšanas, reizē mācot draugiem latviešu valodas vārdus. Katru dienu mūs pārsteidza Brīnumainie rokdarbi, sports, ceļojums Bībelē, dziedošās lelles, priecīga mūzika, dziesmas un, protams, našķi. Brīžiem sarunas abās valodās: gan latviešu, gan angļu! Bērni varēja uzzināt vairāk par Dievu un Viņa Brīnumu darbiem, viens par otru, paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt.

Paldies draugiem no Floridas Makgregora baptistu draudzes, mūsu Priekules baptistu draudzes komandai un Priekules novada pašvaldībai par projekta atbalstu, paldies vecākiem par savu bērnu uzticēšanu draudzes komandai un paldies Dievam! Paldies Priekules novada pašvaldībai, kas atbalstīja šīs aktivitātes!

Bildes skatiet šeit.


VBS dziesma “We Can Praise Jesus”

Viena no dziesmām, ko dziedājām Vasaras Bībeles skolā 2016 kopā ar draugiem no Amerikas.


Draudzes kora 137.gadasvētki


Mūsu draudzes kora 137.gadasvētkus svinēsim š.g. 19.jūnijā plkst. 11.00 kopā ar dziedošo Stengrēvicu ģimeni – Helviju, Laini un Agnesi. Viņus iepazinām un uzrunājām pēc viņu uzstāšanās šā gada LBDS kongresā, un viņi laipni atsaucās mūsu uzaicinājumam kuplināt draudzes kora gadasvētkus. Nāciet paši un ņemiet līdzi draugus, kaimiņus, svinēsim svētkus kopā!


Draudzes malkas talka1.jūnijā noteika draudzes malkas talka. Dienu sākām ar mērķi darīt darbu tik, cik spēsim izdarīt. Mežā zāģējām malku klučos un vedām gatavu uz draudzes sētu. Skaldījām un likām šķūnī vienlaicīgi. Bija ļoti liels karstums kā jau visur Latvijā šajās dienās, bet padoties negribējās. Mēs visu savesto malku paspējām saskaldīt un sakrāmēt arī šķūnī. Tas bija superīgs piedzīvojums ar vīriem darīt darbu un piedzīvot Dieva klātbūtni.

Paldies vīriem kuri piedalījās: Modris, Jānis, Raivis, Kārlis, Antons, Oskars, Kristaps un mēs – draudzes mācītājs ar savu dēlu Kristiānu.

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Ģimeņu svētki Gramzdā “Uzziedēsim kopā!”


7.maijā Gramzdā norisinājās Priekules novada ģimeņu diena “Uzziedēsim kopā!”

Pasākums bija jautrs, pārsteigumu un smieklu pilns. Ģimenes iepriecināja dažādas radošās darbnīcas, dzīvnieciņi, jautrošanās piepūšamajās atrakcijās, velokarti, fotostūrītis ar maskām, zupa, policists kaķis Rūdis ar palīgiem un mocīšiem. Kā arī popkorns, jautrie teatrālie klauni “Mirabilibus”, kas pārsteidza visus!

Paldies draudzes jauniešiem un radošajiem priekulniekiem, kas kalpoja pie aktivitātēm un darbnīcām! Paldies policistiem, dzīvnieku audzētājiem, visiem, kas atbalstīja šo pasākumu! Paldies Dievam par skaisto laiku, ka varējām būt kopā un atpūsties!

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Jau ceturtā Sporta diena Venstpilī


Svētdienas skolu sporta diena Ventspilī notika jau ceturto reizi! Šogad bija īpaši daudz komandu – 15 komandas, kuras sabraukušas no dažnedažādām Latvijas vietām! Citi – liekas, ka komandu nokomplektējuši mēnesi pirms pasākuma, bet citi atzīst, ka katru nedēļu notiek treniņi un viņi jau visu gadu gatavojas šim pasākumam! Prieks, ka kaut kas sākumā tik mazs un nedrošs ir izaudzis par kaut ko tik lielu un spēcīgu! Jau ceturtā ikgadējā sporta diena, un ir bērni, komandas un treneri, kuri paralēli svētdienas skolas nodarbībām visu gadu cītīgi gatavojas šim pasākumam!

VAIRĀK


Mātes diena Kalētu misijas stacijā
Mātes dienā kopā ar draudzes svētdienskolas bērniem devāmies uz Kalētu misijas vietu Kalētu padomes namā, kur pāris reizes mēnesī kalpojam vieetējiem iedzīvotājiem, tos iepriecinot un stiprinot Dieva Vārdā. Šajā reizē bija īpaši svētki – Mātes un ģimenes diena. Pēc dievkalpojuma bija uzkodas, sarunas, mīļi apskāvieni.

Vairāk bilžu skatiet


‘Darot mazos darbus, Dievs dos arī lielākus’

/Intervija ar Valteru Siksnu, Baltijas pastorālā institūta studentu/

Pārpublicēta no Baptistu Vēstneša. Lasiet šeit un šeit.


Draudzes talka
23. aprīlī Latvijā notika “Lielā talkas” diena. Arī mūsu baznīcas teritorijā notika talka kā lielā ģimenē. Bijām sanākuši kopā visas paaudzes uz rosījāmies dažādos darbos, pļāvām zāli, apkopā kociņus, lai uzpostu mūsu dievnama teritoriju, kā arī pavadījām laiku jaukās sarunās.

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Draudzes padomes mācības Ogrē
8. un 9. aprīlī Ogres baptistu draudzē notika seminārs draudzes padomēm. Piedalījāmies mēs no Priekules un arī komanda no Ogres baptistu draudzes. Seminārā piedalījās LBDS (Latvijas Baptistu Draudžu Savienības) stratēģiskās attīstības centra SĀC komanda. Mēs no Priekules pavadījām laiku kopā kā komanda. Tas bija ļoti nozīmīgi. Sarunas, pārdomas, smiekli un jautrība. Mēs mācījāmies kopā kā komanda. Mēs nonācām pie kādiem secinājumiem kopā kā komanda. Skolās māca dažādus priekšmetus, bet kā pārraudzīt draudzi, laikam nemāca. Tā vien šķiet, ja draudze ievēl uzticamu cilvēku par draudzes padomes locekli, liekas, ka tad pēkšņi jaunais padomes loceklis visu pats sapratīs. Realitātē tā nav. Lai būtu uzticams namturis un pārvaldītu Dieva uzticēto īpašumu ir jāmācās to darīt kopā. Mēs to arī darījām. Secinājām, ka draudzes pārvaldīšanā mēs varam būt vēl efektīvāki, ja izpildīsim vairāk to, ko Kristus no mums sagaida. Mums ir vajadzīgs Kristus arī mūsu domāšanā par draudzes pārraudzību un drosme izpildīt to, ko mēs jau zinām no Bībeles.

Bildes no mācībām skatiet šeit.


Aizputnieku dāvātais Lieldienu koncerts
27. martā, Lielās dienas pēcpusdienā, Aizputes baptistu draudzes koris un mūziķi Priekules kultūras namā ieskandināja Lieldienas ar skaistu koncertu. Tiešām prieks piedzīvot Lieldienu vēsti gan dziesmās, gan mūzikā, gan Vārdā.

Paldies aizputniekiem par atsaucību un sirsnību, dāvājot priekulniekiem skaisto koncertu! Vēlam Dieva svētības arī turpmāk, kalpojot ar dziesmām un mūziku!

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Aicinām uz Lieldienu laika dievkalpojumiemEsi mīļi aicināts uz dievkalpojumiem Priekules baptistu draudzē šajās Lieldienās un katru nedēļu!


Gaidām viesos mācītāju no Metro draudzes Anglijā

Jau pēc pavisam neilga laika – 16. un 17. martā – viesos sagaidīsim mācītāju Polu Skofīldu no Metro draudzes Berijā, Mančestrā (Anglija), kur šobrīd kalpo Evija Jurkovska no mūsu draudzes. Evija pagājušā gada martā uz Priekuli bija ataicinājusi savas viesu draudzes mācītāju, un tā radās vīzija abu draudžu kopīgai kalpošanai Priekules novadā.

Pagājušā gada septembrī Priekules draudzes mācītājs Mārcis viesojās Mančestrā atbildes vizītē, lai vīzija par kopīgu kalpošanu iegūtu jau konkrētākas aprises. Šobrīd tiek plānots, ka vasarā no Mančestras Metro draudzes ieradīsies misijas komanda apmēram 15 cilvēku sastāvā, lai kalpotu Kalētos.

Pols Skofīlds marta iepazīšanās vizītē apmeklēs Kalētus, lai vairāk uzzinātu par vasaras misijas vietu un iepazītos ar Kalētu ļaudīm.

Bildes no mācītāja Pola Skofīlda 2015.gada vizītes šeit.


In Memoriam Arnolds Šterns (1930-2016)

Pateicība Dievam par mācītāja Arnolda Šterna (11.08.1930 – 07.03.2016) mūža gadiem, par Arnolda un viņa dzīvesbiedres Birutas ieguldīto sirdsdarbu mācītāja kalpošanas gados Priekulē (no 1988. līdz 1995. gadam). Pateicība par Arnolda aizlūgšanām, sirdsdegsmi par priekulniekiem, kas nebeidzās arī pēc tam, kad Arnolds atsaucās aicinājumam un pārcēlās uz Liepāju. Priekules laikā Arnolds kalpoja arī Paplakas baptistu draudzē, Purmsātu skolā un citur. Daudziem jauniešiem, un ne tikai, Arnolds bija garīgais tēvs un padomdevējs. Ticam, ka vēl joprojām priekulnieki bauda Arnolda kalpošanas un lūgšanu augļus.

“Viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.” /Mateja 25:23/

/Priekules baptistu draudze/


Pateicības vakars labdarības tirdziņa kalpotājiem

Īpašās vakariņās pulcējāmies, lai pateiktu paldies kalpotājiem labdarības tirdziņā un atskatītos uz tajā piedzīvoto.

Adventa labdarības tirdziņā “Ziemassvētkus gaidot 2015″ piedalījās rekordliels skaits kalpotāju un ziedotāju. Prieks par to, ka katru gadu papildinās to novadnieku skaits, kas ir gatavi ziedot laiku un līdzekļus, lai darbotos labdarības tirdziņā un radošajās darbnīcās. Liels paldies visiem, kas veidā piedalījās tirdziņa un darbnīcu tapšanā!

Bildes no Pateicības vakara šeit.


Zvaigzne Austrumos un manā čemodānā

Mārcis Zīverts:
Jau otro gadu esmu aktīvi atbalstījis un iesaistījies mācītāja un drauga izveidoto “Baltic Global Initiative” biedrības misiju. No Latvijas sūtīt palīdzību Sīrijas un Irākas bēgļu bērniem. Pagājušajā gadā līdz ar “Zvaigzne Austrumos” akcijas sākšanos, aktīvi apmeklēju Priekules novada skolas un piedāvāju iesaistīties skolēniem, skolotājiem, savai draudzei un vecākiem. Kādā tikšanās reizē no Pētera Eisāna saņēmu izaicinājumu ….VAIRĀK


Ar samariešu dāvanām Gramzdas skolā

2016. gada 25.janvārī Gramzdas pamatskolā viesojās draudzes mācītājs, kristīgās ētikas pulciņa skolotājs Mārcis Zīverts un jauniešu grupa ar dziesmām un sarūpētām dāvanām visiem skolas bērniem un jauniešiem. Dots devējam atdodas, jo decembrī Gramzdas skolēni savukārt bija sagatavojuši līdzīgas dāvanu kastes, kuras aizceļoja bērniem uz tālo Jordāniju.

Vairāk bilžu šeit.


Mācītājs Mārcis Zīverts par aizvadīto gadu

Mācītājs Mārcis Zīverts pateicībā par aizvadīto gadu saka:
„2015. gads iesākās ar manas vecākās meitas Rebekas un manas mammas Anitas kristībām. Tas man nozīmēja ļoti daudz. Es pats viņas kristīju.

Pavasarī piedzīvoju grūtus brīžus, kad vienlaikus notika vairākas lietas, kuras nevarēju ātri atrisināt. Jaunākā meita saslima, un mēs bijām neziņā, ko iesākt. Lūdzām, meklējām palīdzību pie brāļiem mācītājiem, ārstiem un draugiem. Tad …VAIRĀK


‘Dievs mainīja manu sirdi un deva drosmi’

Saruna ar Kārli Kleinhofu-Prūsi, BPI praktikantu Priekules draudzē

Kārlis ir Baltijas Pastorālā institūta (BPI) otrā kursa students, BPI Drafta vadītāja palīgs, Nāriņciema baptistu draudzes loceklis, darbojas jaunas draudzes dibināšanas komandā Pastendē, nodarbojas ar trīscīņu, patīk lasīt grāmatas. Viņam ir 20 gadu.

Šobrīd Kārlis….VAIRĀK


Ziemassvētku vakars 2015

24.decembra vakarā baznīcā svinējām Ziemassvētku svētku vakaru. Bildes šeit.


Ziemassvētku vakars bērniem

25.decembrī baznīcā pulcējās daudz bērnu kopā ar vecākiem un vecvecākiem, lai nosvinētu Pirmos Ziemassvētkus. Bērni bija sagatavojuši īpašu svētku programmu – dziesmas un priekšnesumus. Īpaši interesants bija uzvedums par putniem un Ziemassvētkiem. Izrādās, arī putniem un zvēriem var būt Ziemassvētku prieks, ja viņus iepriecinām ar kādu gardumu. Klāt bija Ziemassvētku vecītis, kurš arī aizrautīgi klausījās bērnu priekšnesumos. Bērnus gaidīja arī patīkams pārsteigums – dāvaniņas! Bildes šeit.


Ziemassvētku ieskaņas koncerts

6. decembrī Priekulē iesākās Ziemassvētku sezona, ko Priekules kultūras namā ieskandināja Aizputes baptistu draudzes koris ar mūziķiem, dāvinot svētku sajūtu klausītājiem.

Bildes šeit.


Buklets par draudzi

Informācija par draudzi un draudzes regulārajām aktivitātēm ir apkopota bukletā. Klikšķini uz bildes vai atver to šeit.


Ja vēlies to kādam līdzdalīt, bukletu papīra formātā vari bez maksas paņemt baznīcā.


Vēlies vairāk uzzināt, kā Dievu piedzīvo citi?

Vēlies vairāk uzzināt, kā Dievu piedzīvo citi? Esam apkopojuši vienuviet nesenās intervijas par dzīvi Dievā. Lai tās tev kalpo par iedrošinājumu tavā ikdienā sekot Jēzum!

Intervijas lasi šeit.


Noslēdzies labdarības tirdziņš

28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt … VAIRĀK


Akcija Zvaigzne Austrumos

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) saka, ka pasaulē ir vairāk nekā 6 miljoni bērnu, kas karadarbības dēļ palikuši bez mājām. Labdarības akcijas “Zvaigzne austrumos” mērķis ir no 1. novembra līdz 7. decembrim sagatavot un nogādāt 6000 dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Mēs nevaram palīdzēt visiem bēgļu bērniem, bet mēs varam…VAIRĀK


Kristības 08.11.2015.

8.novembrī mūsu draudzē notika kristību svētku dievkalpojums, kurā priecājāmies kopā ar eņģeļu pulkiem, sveicot mūsu jauno māsu un brāļus Kristū.

Bildes no dievkalpojuma skatiet šeit.


GLS Vadītāju konference Rīgā novembrī
13.-14. novembrī Rīgā, Ūnijas ielā 99, notiks GLS Vadītāju konference. GLS konferences mērķis ir kristīgi domājošu vadītāju izaugsme visā pasaulē, organizējot apmācības un sniedzot izcilāko līderu pieredzi gan no kristīgās vides, gan biznesa pasaules. GLS Vadītāju konference izaicina, iedvesmo un piedāvā jaunu redzējumu, aicinot katru tās dalībnieku uzņemties vadību un atbildību savas profesionālās darbības jomā.

Global Leadership Summit (GLS) ir starptautiska kustība, kas …VAIRĀK


Pielūgsmes vakars 17.10.2015.

Jauniešu vakari jaunajā sezonā iesākās ar spēļu dienu un pielūgsmes vakaru Priekules kultūras namā kopā ar Lību Ēci-Kalniņu un draugiem. Bija jautri, bet arī vērtīgi dzirdēt iedvesmojošas uzrunas, kopā ar draugiem vienoties dziesmās, atkal satikties. Bildes no jauniešu spēļu dienas un pielūgsmes vakara ŠEIT.


Mārča Zīverta ordinācijas svētki

11.oktobris Priekules baptistu draudzei, kura pirms divām nedēļām nosvinēja savu 149.gadadienu, ir svētku diena. Šajā dienā draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts tika ordinēts par pilntiesīgu Latvijas baptistu draudžu savienības mācītāju, klātesot draudžu vadības pārstāvjem bīskapam Pēterim Sproģim un Garīdznieku brālības vadītājam Edgaram Mažim, kā arī mācītājiem Ģirtam Ašnevicam, Jānim Pallo, Egilam Ķeirim. VAIRĀK


Mārča Zīverta ordinācijas dievkalpojums

11. oktobrī plkst. 16.00 Ordinācijas dievkalpojums mūsu draudzes sludinātājam Mārcim Zīvertam, kurā viņš tiks ordinēts par mācītāju.

Viesos Latvijas baptistu draudžu vadības pārstāvji: bīskaps Pēteris Sproģis, Edgars Mažis, kā arī citi mācītāji: Ģirts Ašnevics, Jānis Pallo.

Atnāc, dosim godu Dievam, kopā svinot draudzē šo skaisto notikumu!


Draudzes 149.gadasvētki

27. septembrī aizvadījām bagātīgus svētkus – draudzes 149 gadus. Dievkalpojumā piedalījās viesmācītājs Egils Ozoliņš no Užavas draudzes, dievkalpojuma programmu savukārt kuplināja viņa muzikālā ģimene, kuras izpildījumā skanēja brīnišķīga mūzika un slavas dziesmas Dievam.

Mācītājs Ozoliņš savā svētrunā aicināja domāt par prieku: “Esiet priecīgi vienumēr” (1.Tesaloniķiešiem 5:16). Dievkalpojumu noslēdza sadraudzības pasākumus ar cienastiem, sveicieniem un draudzes pateicības vārdiem viesiem, Priekules draudzes sludinātājam ar ģimeni, draudzes nozaru pašreizējiem un bijušajiem vadītājiem u.c.

Slava un pateicība Dievam par draudzes 149 gadiem, par to, ka Dievs draudzē ir bijis klātesošs, ļaujot pastāvēt tik daudz gadu! Pateicība Dievam, ka Viņš joprojām draudzei dāvā sapņus, aicinājumu uz misiju, kā arī vada ikdienas gaitās un kalpošanā!

Bildes no dievkalpojuma šeit.